Negins resa från konsult till Kundservicechef
Kundcase
19 April 2024

Negins resa från konsult till Kundservicechef

På 2Complete tar vi stolthet i de starka band vi knyter, både med konsulter och kunder. Negins resa från konsult till Kundservicechef hos vår kund GlobalConnect, är ett strålande exempel på hur våra konsulter kan växa till ledande positioner. Vi har intervjuat Negin Valadkhani för att ta del av hennes erfarenheter och insikter kring vårt samarbete och sin interna utveckling hos GlobalConnect.

 

 

Berätta kortfattat om din resa på GlobalConnect, från att ha börjat som konsult till din nuvarande position. Vad har varit höjdpunkterna längs vägen?

 

Min yrkesbana på GlobalConnect tog sin början som konsult inom kundservice hösten 2021. Under de inledande sex månaderna fick jag en omfattande inblick i verksamheten och utvecklade en solid förståelse för kundtjänstens nyckelroll. Med denna erfarenhetsgrund flyttade jag vidare till reklamationsavdelningen, där jag breddade min kompetens genom att arbeta med avtalsärenden och kundombudsärenden. I december 2023 fick jag äran att ta över rollen som Kundservicechef.

Höjdpunkterna har varit de fantastiska och hjälpsamma kollegorna samt den ovärderliga lärdom och erfarenhet jag har samlat längs vägen. Jag har även fått möjligheten att ta mig an nya utmaningar när jag har visat framfötterna – något som i sig fungerar som en inspirationskälla.

 

Varför ska man bli en del av GlobalConnect? Finns det några specifika värderingar eller aspekter som du uppskattar extra mycket?

 

På GlobalConnect följer vi våra EASY-värderingar i vårt arbete gentemot både kunder och kollegor.

Expertise (E): För mig innebär detta att vara professionell och kundvänlig. Vi strävar efter att leverera högkvalitativ service och expertis till våra kunder.

Available (A): Tillgänglighet är avgörande när det kommer till kundkontakter. Vi vill göra det enkelt för våra kunder att nå oss via telefon eller e-post. Jag har även märkt att mina kollegor inom olika delar av bolaget också är tillgängliga och engagerade.

Speed (S): Genom att ifrågasätta gamla metoder och vara proaktiva når vi effektivitet och snabbhet. Det är viktigt att vi agerar snabbt och effektivt för att möta våra kunders behov.

You (Y): Vi värdesätter individen och ser olikheter som en styrka. Detta syns både i vårt arbete gentemot kunder och internt i organisationen.

 

Du har den unika erfarenheten att ha haft 2Complete både som din arbetsgivare och nu som din samarbetspartner, finns det en röd tråd i relationen?

 

Absolut, den röda tråden är personlig och genuin kontakt med våra kontaktpersoner hos 2Complete.

Jag hade förmånen att bli anställd genom Joel, som även var med och startade 2Complete. Han är fortfarande vår primära samarbetspartner när det gäller de nya konsulter som börjar hos oss.

Det som imponerar mig mest med 2Complete är er förmåga att skapa en genuin och värdefull relation. Vi ses regelbundet över en fika eller lunch, och det är tydligt att det finns ett djup i den här relationen som sträcker sig bortom det rent affärsmässiga. Det ger mig en känsla av trygghet!

 

Vad ser du som dom viktigaste aspekterna för ett lyckat samarbete inom kompetensförsörjning?

 

Jag värdesätter rak och tydlig kommunikation generellt sett, och detta gäller särskilt inom kompetensförsörjning. För mig är det viktigt att det är enkelt att nå representanter och att vi kan behålla en smidig kontakt. Det är också viktigt att vara medveten om balansen – att vara tillgänglig utan att vara för påträngande.