Integritetspolicy

I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du använder vår hemsida. Vi vill att du ska vara säker på att 2Complete vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar vid ett besök på vår webbplats. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är 2Complete. 

 

Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till 2Complete skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR) som trädde i kraft inom EU i maj 2018. 

2Complete behandlar dina personuppgifter när du; fyller i formulär på sidan samt söker kontakt med oss i övrigt. 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in? 

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i uppgifter (se följande information ”uppgifter som du ger oss genom inmatning av data”), data som automatiskt samlas under ditt besök (”data som automatiskt samlas in av oss när du besöker vår webbplats”) eller som samlats in på vår hemsida först efter en interaktion (”uppgifter som samlats in på vår hemsida efter en interaktion”). 

A. Uppgifter som du lämnar till oss genom att mata in data
  1. Kontaktformulärdata 

På vår hemsida finns ett flertal formulär genom vilka du som besökare frivilligt kan ställa frågor till oss. Den data som efterfrågas (sk ”Formdata”) är till exempel namn, e-post, telefonnummer och meddelande. Vi använder datan i kontaktformuläret för att bearbeta dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla de begärda tjänsterna eller att tillhandahålla den begärda informationen i kontaktformuläret. 

Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna svara på din begäran (till exempel svara på frågor och skicka nyhetsbrev eller eventinbjudningar). 

 

B. Data som automatiskt samlas in av oss när du besöker vår hemsida
  1. loggfiler 

När du använder Internet från din mobila enhet eller dator, vanligtvis i din webbläsare, kommer viss information att överföras, så kallade loggfiler. Detta är en fil som innehåller datorns logg, alltså en kronologisk förteckning av händelser och åtgärder i datorn eller den mobila enheten. När du besöker vår webbplats lagras detta besök i dina loggfiler. Denna information är anonym och kan inte härledas till dig som person. 

       2. cookies 

På vår webbplats används cookies, det vill säga små textfiler som lagras på besökarens dator. Dessa kan bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Du kan ställa in webbläsaren så att cookies inte sparas eller begära bekräftelse innan en cookie lagras. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka. Dessutom kan du ändra inställningarna för cookies under inställningar i din webbläsare. När du besöker vår hemsida får du via ett pop-up fönster längst ned på sidan, information om vilka olika cookietyper vår webbplats använder sig av och hur du kan ställa in din webbläsare för mottagande av dessa. Information om dessa cookietyper finns även nedan i direkt anslutning till det här stycket. 

 

Egna cookies 

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. I denna kategori faller cookies för följande ändamål: 

Cookies för anslutning kontroll (så kallade sessionscookies) vars syfte är att identifiera och autentisera användaren under besöket på hemsidan. En sessionscookie innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som tilldelas besökarens enhet. Sessionscookies används till exempel för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar såsom språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare. 

 

Tredjepart-cookies 

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats. Vilka externa sidor kommer besökarna till vår hemsida ifrån, vilka sökfrågor används och vilka undersidor besöks mest frekvent. Analyscookies ställs in och hanteras av tredje part som beskrivs i avsnittet nedan. 

 

Webbanalys 

Vi använder TikTok Pixel och Facebook Pixel för att förbättra och anpassa din upplevelse på vår hemsida. Dessa pixelverktyg möjliggör insamling av anonym information om din interaktion med vår webbplats och vårt innehåll och de hjälper oss att optimera våra marknadsföringsinsatser. 

TikTok Pixel och Facebook Pixel samlar in data om ditt beteende på vår webbplats, såsom sidvisningar och interaktion med olika element. Denna information används för att mäta och analysera effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer, anpassa vårt innehåll och erbjuda dig en mer relevant och skräddarsydd upplevelse. 

All data som samlas in via TikTok Pixel och Facebook Pixel är anonym och kan inte användas för att identifiera dig personligen. Vi använder dessa pixelverktyg i enlighet med gällande dataskyddslagar och våra egna integritetsprinciper för att säkerställa att din integritet och personuppgifter skyddas. 

Om du vill förhindra att dina data samlas in via TikTok Pixel och Facebook Pixel kan du justera dina webbläsarinställningar eller använda de sekretesskontroller som erbjuds av TikTok och Facebook. Vänligen notera att vissa funktioner på vår webbplats kan vara begränsade om du väljer att inaktivera dessa pixelverktyg. 

 

Hur länge sparas personuppgifterna? 

Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring. Som kund eller anställd anser vi att det finns ett berättigat intresse att spara uppgifter för i upp till fem år. Samtycket till att dina personuppgifter används för marknadskommunikation gäller (om inget annat anges i specifika erbjudanden) lika länge som vi angivit ovan. 

 

Överföring av personuppgifter 

Utlämning av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet. De personuppgifter som du som kandidat lämnar i samband med din ansökan lämnas aldrig ut till tredje part i kommersiellt syfte. 

 

Dina rättigheter 

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). 

 Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter. Du har också rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen. 

 

Ändring av sekretesspolicy 

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst.