Professionell finansrekrytering för framgång

Letar ni efter en trygg och engagerad partner för att rekrytera kompetenta kollegor? Kontakta oss idag så startar vi en rekryteringsprocess helt utan förskottsarvode.

Vi hjälper dig hitta rätt kandidat för finans

Hållbara relationer

Hållbara relationer

Vi ser varje rekryteringsuppdrag som en möjlighet att bygga en stark relation. När vi säger att vi är personliga, menar vi det verkligen. Vi tar oss tid att lära känna både er och kandidaterna.

Nogrann urvalsprocess

Nogrann urvalsprocess

Vi är noggranna i vårt urval och lägger stor vikt vid de mjuka färdigheterna. Till exempel hade vi en kund som letade efter en CFO. Vi hittade inte bara någon med rätt tekniska kunskaper utan också en person som delade företagets värderingar om hållbarhet och långsiktig tillväxt.

Från start till mål

Från start till mål

Vi är med er hela vägen, från det att ett behov dyker upp till den första arbetsdagen och vidare. Vi följer upp och finns där även efter anställning för att säkerställa att alla parter känner sig nöjda och trygga.

Vi är specialister på rekrytering inom finans

Lyckad rekrytering

“Min erfarenhet av rekryteringsprocessen via 2Complete är att de är duktiga på återkoppling, har koll på marknaden och lägger mycket tid på search för att få fram kandidater som passar vår verksamhet. De är även professionella i sina yrkesroller samtidigt som de är personliga.”

Snabba och effektiva processer

Vi har både långa och korta rekryteringsprocesser, beroende på era behov. Ett exempel på vår effektivitet är när vi tillsatte tre ekonomiassistenter inom 48 timmar, tack vare vårt starka nätverk och vår förståelse för finanssektorn. Vi är flexibla och anpassar oss efter era tidsramar och krav.

Lång erfarenhet och etablerad auktoritet

Sedan 2010 har vi varit en etablerad och auktoriserad aktör inom tjänstemannasektorn. Vår långa erfarenhet och djupa branschkunskap gör oss till en pålitlig partner för era rekryteringsbehov inom finans. Vi har byggt långsiktiga relationer med våra kunder och fortsätter att leverera högkvalitativa lösningar.

Kompetensbaserad finansrekrytering

Vi skapar noggranna kravprofiler och använder moderna utvärderingsmetoder för att hitta kandidater med både teknisk och analytisk skärpa. Vi lägger också stor vikt vid mjuka färdigheter som kommunikativ förmåga och detaljmedvetenhet. Med vår djupa branschkunskap och personliga approach, erbjuder vi en trygg och enkel rekryteringsprocess som säkerställer att ni får rätt talanger för långsiktig tillväxt och stabilitet.