Från DI Gasell till finalist i Årets Rekryteringsföretag
Insights
02 October 2023

Från DI Gasell till finalist i Årets Rekryteringsföretag

För 2Complete är det självklart att inte bara vara en leverantör för sina kunder. 

De har byggt upp ett flexibelt bolag som fullt ut baseras på ett genuint partnerskap där passionen och drivet ligger i att få ut människor i arbete, med rätt person i rätt sammanhang. Personal & Ledarskap träffade Thomas Böhmer, VD på bolaget samt Lisa Granhag, Marknadsansvarig, för att prata om trender i branschen, vad som är viktigt för kandidaterna när de söker jobb och vad som utmärker ett bra ledarskap.

 

Med den stora omställning som just nu sker med bland annat automatisering och hybrida lösningar, så påverkas kunder och branscher olika mycket. Ser man till exempelvis techsektorn, där många av våra kunder befinner sig, så har det hybrida arbetssättet varit en självklarhet länge. Det finns en vana av att samarbeta och kommunicera med kollegor via digitala verktyg och det är inte ovanligt att ha medarbetare som sitter globalt, säger Thomas Böhmer och lägger till:

 

Mycket kommer ner till flexibilitet vilket är ett av våra ledord och något vi värdesätter högt i våra samarbeten. En del kunder klarar sig utmärkt med en hybridlösning medan andra kräver fysisk närvaro, både av sina medarbetare men också av oss som partner. Vi ser fortfarande ett starkt behov av att åka ut till kunderna för att snabbt finnas på plats för uppföljning och utvärdering av processen.

 

Traditionella verksamheter vill få en rutin på hybrida lösningar och det är något de jobbar med kontinuerligt. I flera branscher, exempelvis inom industri och lager, där många av våra kunder befinner sig, så sker arbetet antingen på plats eller med utgångspunkt hemifrån, med en firmabil etc.

 

-Det är inte lika aktuellt med hybrida arbetsmodeller inom dessa sektorer men automatiseringen utvecklas ständigt och vi vill ligga i framkant när efterfrågan på hybridlösningar ökar, fortsätter Thomas Böhmer.

 

Övervägande del av kandidater önskar hybrida arbetsmöjligheter

Vi har sett en allmän trend och ett ökat intresse för hybridarbete. Vi kan se att i annonser där det erbjuds hybrida lösningar så får vi in uppemot dubbelt så mycket ansökningar. När vi noterar en ny trend, likt denna på kandidatmarknaden, så är det viktigt att vi förmedlar det vidare till våra rekryterande kunder. Vi är således ett led i kundens strävan att anpassa sitt arbetssätt för att attrahera duktiga och motiverade medarbetare. Vårt uppdrag är alltid att kund och kandidat ska mötas med rätt förutsättningar, säger Lisa Granhag.

 

En annan stor trend på marknaden just nu är flexibilitet. Stora ekonomiska svängningar de senaste åren har gjort det svårare för verksamheter att planera och genomföra sina planer. Kunderna vi arbetar med önskar en flexibel partner och flexibla lösningar. Bemanningslösningar skapar en frihet för kunden som är väldigt eftertraktad. Just flexibilitet är som nämnt ett av 2Completes starkaste värdeord.

 

-Vi vet att kundernas behov kan svänga snabbt, vi anpassar våra lösningar och processer efter det. Vi ser till exempel ett ökat intresse för bemanningslösningar just nu. Det håller kunden mer flexibel och fri från långa avtal samtidigt som det främjar framtida möjligheter att hitta rätt arbetskraft,  säger Tomas Böhmer.

 

Ledarskap allt viktigare för medarbetarna

För att attrahera och behålla rätt personal har det visat sig att ledarskap fått en ökad betydelse den senaste tiden. Ett sunt ledarskap berör idag faktorer som att känna sig trygg och hörd på arbetsplatsen och att bli sedd som person.

 

–Att som ledare kunna hålla en balans mellan att ta hand om sina anställda, även under press, och samtidigt fortsätta med det strategiska arbetet blir otroligt viktigt. De senaste åren har verkligen gett tydliga exempel på ledarskap under utmanande förhållanden, som att inte kunna träffa sin personal fysiskt. Under pandemin valde vi själva internt att växa, ett närvarande ledarskap var då jätteviktigt för oss, säger Thomas Böhmer.

 

Ett bra ledarskap under snabba föränderliga tider behöver också en stark kommunikation för att fortsätta navigera sitt team genom osäkra tider.

 

-Det har även varit en viktig pusselbit i vårt ledarskap att främja en kultur av flexibilitet och anpassningsbarhet för att möta de senaste åren av snabba svängar, säger Thomas Böhmer.

 

 

Vilken är er syn på AI och automatisering och de möjligheter de tillför?

–Vi har valt att använda AI där det passar vår process och gör mest nytta. Det finns dock delar i vår process där det sociala och kognitiva inte kan ersättas helt av teknik. Däremot är AI ett utmärkt verktyg för att nå ut till passiva kandidater, de som inte aktivt söker jobb men skulle vara öppna för att byta om rätt tjänst dök upp. Man beräknar att endast 20% av kandidaterna är aktivt jobbsökande, medan resterande 80% är passiva. Här kan AI få en nyckelroll i att ta fram material snabbare och lära oss mer om våra målgrupper. En passiv kandidat behöver ungefär 10 touchpoints innan de agerar på en jobbannons, något som AI kan vara ett effektivt verktyg i att generera, säger Lisa Granhag.

 

Sedan AI:s introduktion på arbetsmarknaden har HR-branschen specifikt anammat det i bland annat fördomsfri rekrytering, där CV-lösa ansökningar blir allt vanligare. Det ger möjlighet att använda budgeten strategiskt, vara innovativ, flexibel och snabbfotad.

 

 

 

Text: Lisette Ferreira Pinho – Personal & Ledarskap.