Generationsskiftet: från lojalitet till rörlighet.  
Insights
22 February 2024

Generationsskiftet: från lojalitet till rörlighet.  

Sarah Lindgren, Rekryterare & Konsultchef, delar sina tankar kring generationsskiftet på arbetsmarknaden.

 

Att iaktta hur arbetsmarknaden har utvecklats från mina föräldrars generation, där långvarig lojalitet mot en och samma arbetsgivare var normen, till den nuvarande rörligheten som karaktäriserar min egen karriär, belyser en dramatisk förändring. I min roll som Konsultchef och Rekryterare blir det tydligt att denna utveckling på arbetsmarknaden kräver nya strategier både för arbetstagare och arbetsgivare. 

 

Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att andelen anställda som behåller samma arbetsplats i minst 10 år har sjunkit från 40% 1998 till 28% 2020. Denna siffra speglar inte bara en allmän trend utan även min egen upplevelse. Medan mina föräldrar, som tillhör 60-talistgenerationen, har tillbringat hela sitt yrkesliv hos en och samma arbetsgivare, tenderar jag och mina vänner födda på 90-talet att söka nya utmaningar och möjligheter var tredje till femte år – om det inte finns en tydlig karriärsbana. 

 

Som arbetsgivare måste du idag arbeta mer aktivt för att bibehålla kompetens. Det finns flera givna och välanvända begrepp som man brukar tala om för att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats. Men hur ser egentligen ord som personlig utveckling, attraktiv arbetsmiljö och karriärmöjligheter ut i verkligheten?  

 

I min erfarenhet av att vara både arbetsgivare och arbetstagare i rollen som Konsultchef och Rekryterare har jag listat några konkreta och kostnadseffektiva exempel för hur man som arbetsgivare respektive arbetstagare kan agera på en arbetsmarknad där lojaliteten till arbetsgivaren har sjunkit. 

 

För arbetsgivare: 

  • Skapa en attraktiv arbetsmiljö: Tillåter er verksamhet ett mer flexibelt arbetsschema? Erbjud medarbetare flextider eller möjliggör distansarbete. Flexibilitet och distansarbete står högt upp på arbetstagarnas önskelistor. 
  • Investera i kompetensutveckling: Starta ett internt mentorprogram där erfarna anställda delar med sig av sin kunskap till yngre eller mindre erfarna kollegor för att främja en lärande kultur inom organisationen. 
  • Bygg starka relationer: Sätt riktlinjer för att låta ett möte i veckan vara ett “walk-and-talk”-möte, alla möten kräver inte mötesrum och skärmar. Det främjar inte bara fysiskt välbefinnande utan stärker också personliga band mellan kollegor. 

 

 

För arbetstagare: 

  • Var tydlig med dina mål: Ta hjälp av ett digitalt verktyg för att hålla koll på och sätta upp mål för dig själv och din karriär, förslagsvis – Notion! 
  • Var proaktiv: Bredda dina färdigheter genom att ta onlinekurser, Coursera eller LinkedIn Learning har många bra och kostnadsfria kurser. 
  • Bygg ett starkt nätverk: Se till att din Linkedinprofil är on fleek! Få in rutin på att lägga till kontakter i ditt nätverk när du träffar någon i ett möte till exempel.  

 

Medan arbetsmarknaden fortsätter att förändras, ligger mitt fokus på personlig utveckling och arbetsglädje. Kanske är du idag på en arbetsplats där du stormtrivs och vill stanna de närmsta 10 åren? Om inte – tveka inte att kontakta mig så hjälper jag dig gärna vidare till ditt nästa drömjobb!