Vad kan vi göra för dig?

Vi vill hjälpa dig att hitta rätt medarbetare. Vare sig det är en långsiktig rekrytering, en längre inhyrning eller kortare punktinsatser, står vi gärna till tjänst.

Vi vet att ditt behov och dina krav på oss kan vara unika. Vi är därför ödmjuka inför det faktum att vi kommer att behöva vara flexibla för att ta fram den bästa modellen för vårt gemensamma arbetssätt. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

2Complete erbjuder:

  • Bemanning
  • Rekrytering
  • Hyrköp

Bemanning är en inhyrning på kort eller lång sikt där Ni hyr in en resurs som arbetar hos er som konsult. Konsulten är anställd hos 2Complete och har en ansvarig konsultchef som håller kontakt med konsulten och samarbetar med den arbetsledande chefen på plats.

Rekrytering är en tjänst där vi hjälper Er att anställa en medarbetare. Vi hjälper er att hitta rätt kanaler för att attrahera rätt typ av person, hjälper er att sortera ansökningarna och till sist att säkerställa personens kompetens. Det är gratis att anlita 2Complete. Du betalar endast när du anställt en kandidat presenterad av oss.

Vi har även en lösning som vi kallar för hyrköp. Detta innebär att ni inledningsvis hyr in en konsult från 2Complete. Skulle Ni under vägen besluta er för att denna person passar in i er organisation och att ni vill anställa denne, är det här upplägget för Er. De debiterade timmarna som konsulten har varit inhyrd, dras då av från ett tidigare överenskommet rekryteringsarvode som en rabatterad rekrytering.

2Complete arbetar med:

  • Ekonomi & lön
  • Administration, reception & kontor
  • IT, support, infrastruktur & utveckling
  • Personal & HR
  • Grupp-, linje- & avdelningschefer
  • Lager & Logistik

Har du funderingar på anpassade processer för dina behov är du välkommen att kontakta vår försäljningsavdelning. 

Kontakta oss för mer information