Tydlig process med en personlig touch

På 2Complete arbetar vi efter en grundprocess för att hjälpa er att hitta rätt medarbetare. Vi vet dock att kunders behov ofta är unika och att vi då kan behöva anpassa vårt arbetssätt därefter.

För oss är det viktigaste i processen en mycket nära och personlig kontakt mellan ansvarig rekryterare på 2Complete och beställaren hos Er.

Kravprofil

Kravprofilen är ett viktigt steg i vår process och fastställs tillsammans med beställande chef. Detta steg är otroligt viktigt för att vi ska kunna skicka relevanta kandidater till er och inte fastna i en långdragen process. Det är avgörande att vi förstår vad det är ni söker hos en medarbetare. I detta steg kommer ni även att få en närmare relation till den ansvarige rekryteraren som kommer att hantera er förfrågan. Ett personligt engagemang och en nära relation genererar en naturlig kommunikation som förenklar det löpande arbetet som vi ska göra tillsammans. Vi arbetar med människor och resultatet i vårt samarbete ger ett bättre resultat om vi lär känna varandra tidigt.

Annonsering & Sök

För att vi ska hitta relevanta personer krävs att vi utnyttjar rätt kanaler för att attrahera rätt arbetskraft. Då 2Complete arbetar med Administration, Ekonomi och IT, kan vi inte förlita oss på samma kanaler då personer från olika branscher rör sig i olika kretsar. Vi anpassar således vår annonsering för att öka våra möjligheter till att hitta rätt. Vi vill inte heller förlita oss helt på annonsering, utan letar även alltid i våra nätverk för att förhoppningsvis inte bara kunna matcha skallkraven, utan även kunskaper som är önskvärda från er sida.

Telefonintervju

När vi funnit kandidater som matchar kravprofilen, gör vi en avstämning med dem över telefon. Detta är ett viktigt steg för att få en första indikation av vilka de är. Vid denna telefonintervju stämmer vi även av de viktigaste punkterna som måste fastslås för att avgöra om kandidaten är intressant för att ta vidare till nästa steg, det personliga mötet.

Intervju

Ansvarig rekryterare på 2Complete träffar de högaktuella kandidaterna på en intervju. Detta för att säkerställa att kandidatens kompetens och personlighet stämmer in på den kravprofil vi tagit fram i samråd med Er. Vi stämmer i detta steg även av att kandidaten söker en arbetsplats liknande den som erbjuds hos Er. För att en bemanning eller rekrytering ska bli långsiktig, är det viktigt att båda parter känner sig trygga med varandra.

Presentation

2Complete skickar en presentation av de kandidater vi anser vara bäst lämpade för den utlysta tjänsten. I presentationen får ni ta del av CV, personligt brev och en presentation av våra tankar och intryck från vår intervju med kandidaten. Ni tar sedan ställning till vem eller vilka ni vill träffa. Vi finns tillgängliga genom hela processen och det är inte ovanligt att en kund vill utbyta tankar och idéer kring kandidater.

Referenstagning

Ett av de viktigaste stegen i en rekrytering är en grundlig och genomtänkt referenstagning. 2Complete genomför referenstagningen i samförstånd med kund för att försäkra tryggheten med hur referenstagningen genomförts. 2Complete rekommenderar alltid att kunden på något sätt involverar sig i referenstagningen men detta är alltid upp till kunden hur man ställer sig till detta

Uppföljning

Vårt åtagande slutar inte då ett anställningsavtal är påskrivet. Uppföljning och delaktighet av vad som sker den närmsta tiden efter anställning är viktigt för att veta att vi skött vårt uppdrag. Hur detta går till på bästa sätt bestämmer vi i samråd mer Er som kund, men består minst av en uppföljning tre dagar, tre veckor, samt tre månader efter tillträde.

Vi ser fram emot att få lära känna er organisation för att tillsammans hitta personal som bidrar till er utveckling.