2Complete - Din personliga rekryterings- och bemanningspartner

2Complete är rekryterings- och bemanningsföretaget som arbetar med personligt engagemang och en passion för personal. Det är viktigt för oss att de personliga förutsättningarna stämmer överens mellan kund och kandidat, likväl som kompetensen.

För att uppnå detta vill vi som arbetar på 2Complete skapa en så nära och personlig relation med kunder och kandidater som möjligt. Ett arbete efter dessa riktlinjer tror vi skapar förtroende och trygghet, värden som är självklara för en lyckad rekrytering eller bemanning.

Historik

2Complete grundades i augusti 2010. Företaget gjorde sin första aktiva dag i januari 2011 och har därefter drivit verksamheten efter våra grundvärderingar – Professionellt, Personligt och Enkelt.

Det var för oss en självklarhet att direkt utstråla professionalism och förtroende.  Vi beslutade att från första dagen bli medlemmar hos Kompetensföretagen vilket i sin tur ger medlemskap i Almega och Svenskt Näringsliv. Vi har sedan dess kunnat erbjuda anställning under Unionens kollektivavtal för tjänstemän. Vi är auktoriserade och med den titeln följer även ansvar och skyldigheter för att försäkra en trygg anställning – något som vi är stolta över. Alla som arbetar med rekrytering hos 2Complete har en formell utbildning, erfarenhet och älskar det vi gör.

Vi arbetar med människor och att Personligt är en av våra grundvärderingar kanske inte är så underligt. Vi vill tro att det vi menar med Personligt sträcker sig längre i samarbetet med våra kunder och konsulter. I förlängningen vill vi känna dig och din organisation så väl att vi kan rekrytera till dig som om det vore till oss själva.

Det ska vara Enkelt att arbeta med 2Complete i alla avseenden. Från din första kontakt med oss till hur vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig hitta rätt resurs. Skulle vi samarbeta i en bemanningslösning vill vi underlätta din dag tillsammans med våra konsulter. Vi vill ha en närvaro hos er och konsulterna då det förenklar för alla parter.

Vår idé

Alla vi som grundade 2Complete har arbetet inom försäljning och personal. Genom vår samlade erfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen, identifierade vi två större problem inom bemanning och rekrytering. Kunder anser att de ofta får fel kandidater och konsulter anser att de inte träffar sin konsultchef tillräckligt. Hur skulle vi på bästa sätt kunna råda bot på dessa utmaningar i en bransch som länge levt och verkat på ett snarlikt sätt sedan sin etablering?

Att konsulterna inte träffar sin konsultchef tillräckligt ofta är ett välkänt problem med en enkel lösning – vi ska lägga mer tid på plats hos våra konsulter på deras arbetsplats för att bygga en relation och ett förtroende. I förlängningen kan vi då även vara en avlastande resurs för den arbetsledande chefen på plats i arbetet att motivera, utveckla och utbilda konsulten.

För att komma till rätta med problemet att kunden träffar fel kandidater, behövde vi fundera. Resultatet var ytterligare ett steg i vår rekryteringsprocess som med facit i hand har underlättat otroligt mycket. Vid en presentation av kandidater hos kund, sitter gärna ansvarig rekryterare från 2Complete med vid mötet. Detta har mötts med god feed-back både från kandidater och kund och har genererat kortare och träffsäkrare processer. Den information man som rekryterare kan få av att sitta med när vår kund träffar kandidater ger otroligt mycket information så som stämning, kemi, miljö, engagemang – input som man går miste om vid en enkel återkoppling över telefon. Dessa är verktyg som kan användas för att ytterligare förstå och säkerställa att rätt kandidat presenteras för rätt kund.

Idag är vi stolta över att vår modell fungerar och kommer fortsätta arbeta på detta enkla men effektiva sätt så länge våra kunder och konsulter känner tilltro till oss.

Vilka områden vi arbetar inom

2Complete arbetar idag med alla tjänster inom rekrytering och har riktat in sig på tjänstemän och IT inom vår bemanningsverksamhet. Vi rekryterar och bemannar under tjänstemannaavtalet såväl som arbetaravtalet, från juniora tjänster till chefer- och specialister.
Vi är ett företag som inriktar oss på tillväxt och har ökat med stadig takt sedan vår start 2010.

Styrelse

  • Styrelseordförande: Joel Claeson
  • Styrelseledamot: Thomas Böhmer

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!